Jäsenalue
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Teemat ja ohjelma

Jokainen protuleiri on aina hiukan eri näköinen: teemojen painotuksiin vaikuttavat leirien ohjaajat ja apuohjaajat sekä myös leiriläisten omat taipumukset ja toiveet. Jokaisella päivällä on yksi tai useampi teema ja viikko rakentuukin nuorten elämässä ajankohtaisten ja askarruttavien teemojen ympärille:

Erilaisuus ja yhdenvertaisuus

Teemassa pureudutaan erilaisuuden, samanlaisuuden ja normaaliuden käsitteisiin sekä pohditaan stereotypioita ja sosiaalisia rooleja. Lisäksi käsitellään kiusaamista ja syrjintää sekä pohditaan syrjinnän syntymiseen liittyviä tekijöitä ja keinoja vähentää syrjintää.

Oma elämä ja tulevaisuus

Teeman isoja kysymyksiä ovat: Miten voin vaikuttaa tulevaisuuden kehityksen suuntaan? Mitä on aika ja onnellisuus, entä menneisyys? Omien tulevaisuuden tavoitteiden, toiveiden ja pelkojen pohtiminen ja hahmottaminen ovat olennainen osa aikuistumista. Oman tulevaisuuden ohessa pohditaan koko maailman tulevaisuutta ja nykypäivän merkitystä tulevan kannalta.

Yhteiskunta ja vaikuttaminen

Teeman käsittelyssä hahmotellaan omaa roolia ja paikkaa yhteiskunnassa sekä sitä, mistä palasista toimiva yhteiskunta rakentuu. Teeman puitteissa käsitellään myös vaikuttamisen tarvetta, erilaisia vaikutusmahdollisuuksia ja kannustetaan aktiivisuuteen.

Media

Teeman puitteissa käsitellään median monimuotoisuutta, tiedon luotettavuutta ja lähdekritiikkiä sekä jokaisen omaa roolia median tuottajana ja kuluttajana. Pohditaan myös, minkälaista vaikutusvaltaa medialla on ja millä tavoin se vaikuttaa yksilön ja yhteiskunnan toimintaan.

Maailmankuvat ja -katsomukset

Teema antaa välineitä oman maailmankatsomuksen rakentamiseen ja muodostumiseen. Päivän aikana erotellaan myös teeman käsitteitä: mitä eroa on maailmankuvilla, -katsomuksilla, uskonnoilla ja elämäntavoilla? Eettiset ja moraaliset kysymykset nousevat esiin, kuten myös omien arvojen sekä mielipiteiden synnyn ja perustelun pohdinta.

Identiteetti

Teeman käsittelyn ytimessä on jokainen leiriläinen itse. Pohditaan minäkuvaa, identiteettiä ja itsetuntoa sekä niihin vaikuttavia asioita. Mistä palasista minuuteni on rakentunut? Mistä pidän tai en pidä itsessäni? Teeman tarkoituksena on myös tukea jokaisen identiteetin kasvua ja kokemusta siitä, että on hyvä juuri sellaisena kuin on.

Ympäristö

Teemaa käsitellään pohtimalla, mitä kaikkea ympäristö on ja miettimällä omaa suhdetta luontoon ja omien tekojen vaikutusta siihen. Teeman käsittely antaa aineksia oman ympäristön tutkimiseen ja siihen vaikuttamiseen. Teeman käsittely auttaa kantamaan oman vastuun ympäristöstä.

Päihteet

Teemassa pohditaan päihteiden käytön syitä ja seurauksia sekä niiden vaikutusta yksilön ja yhteiskunnan tasolla. Mietitään päihteitä myös henkilökohtaisella tasolla: miten itse suhtaudun päihteisiin ja päihteiden käyttöön? Teemassa käsitellään myös erilaisia riippuvuuksia.

Ihmissuhteet

Teema pitää sisällään ihmissuhteiden käsittelyä laajalla skaalalla. Käsittelyssä ovat niin läheiset ihmissuhteet kuin laajemmat sosiaaliset verkostot. Pohditaan erilaisten ihmissuhteiden eroja ja omaa roolia niissä sekä niistä seuraavia erilaisia tunteita.

Seksuaalisuus

Teeman puitteissa käsitellään rakkautta, ihastumista, seksuaalisuutta, sukupuolta ja kehollisuutta. Pohditaan, miten sosiaaliset normit vaikuttavat seksuaaliseen käyttäytymiseen ja tunteisiin. Tuetaan jokaista päättämään omasta seksuaalisuudestaan ja sukupuolestaan.

Prometheus-juhla

Leirin päätöspäivänä järjestetään Prometheus-juhla, jonne myös ystävät ja sukulaiset ovat tervetulleita. Juhlassa esitetään leirillä valmisteltua ohjelmaa ja jaetaan leiriläisille Protu-korut ja todistukset osallistumisesta.

Erilaisia käsittelytapoja teemoille

Aiheita käsitellään pääasiassa keskustelemalla, mutta leirillä voidaan myös väitellä, leikkiä, piirtää, näytellä, tanssia, laulaa tai vain nauttia kauniista kesäpäivästä. Oikeita vastauksia ei ole, vaan jokainen saa muodostaa oman mielipiteensä - kaikkia kuunnellaan. Lisäksi viikkoon kuuluu tietenkin leirielämää: saunomista, iltanuotioita, yhdessäoloa ja tunnelmointia. Leirin aikana toisilleen vieraat ihmiset muuttuvat läheisiksi, joskus jopa elinikäisiksi ystäviksi.

Leireillä keskusteleminen tarkoittaa jotain aivan muuta kuin koulussa ja lisäksi leireillä on monia erilaisia keskustelutapoja. Leireillä asioista puhutaan välillä koko leiriyhteisön kesken, pienryhmissä ja joskus pareittainkin. Toisinaan keskusteluihin voi mukaan hypätä leirin kokki tai kutsuttu vierailija.

Leirikeskusteluissa voidaan jakaa kokemuksia ja ajatuksia, fiilistellä tai selvittää omaa elämää ja maailmaa. Keskusteluun voi jokainen osallistua omalla tavallaan. Toiset kuuntelevat suurimman osan ajasta ja kommentoivat harvemmin, kun taas toisilla puhuminen on luonteva tapa ajatella. Kaikki tavat ovat yhtä hyviä kunhan muistaa keskustelijana huomioida kaikki muut. Hedelmällisimmillään keskustelussa luodaan jotain aivan uutta kaikesta siitä mitä keskustelijoilla on mielessään jo ennestään.


 

Leirin päiväaikataulu

Leirin ohjelmasta ja päiväaikataulusta päättää leiritiimi. Tiimin apuna on kuitenkin hyväksi havaittu aikataulurunko, jonka mukaan suurin osa leiripäivistä etenee. Erillistä vapaa-aikaa ei Prometheus-leirillä ole, mutta ruokataukojen aikana on yleensä mahdollisuus pitää yhteyttä kotiväkeen tai hengailla leiriporukan kanssa. Leiriläisiin saa siis kotoa yhteyden parhaiten juuri ruokataukojen aikana.

Leirin viitteellinen päiväaikataulu:

08:00 - 09:00 Herätys ja aamupala

09:00 - 12:00 Ohjelmaa

12:00 - 13:00 Lounas

13:00 - 15:00 Ohjelmaa

15:00 - 15:30 Välipala

15:30 - 17:30 Ohjelmaa

17:30 - 18:30 Päivällinen

18:30 - 20:00 Ohjelmaa

20:00 - 22:00 Iltapala ja sauna

22:00 - 23:00 Iltaohjelma

23:00 Hiljaisuus

© Prometheus-leirin tuki ry